Şikayet Özetleri


Tüketici Başvurusu Konusu
Tüketici Başvurusu Sayısı
Çözümlenen Başvuru Sayısı
İletişim Güncelleme
25
25
Fatura Talep Etme
18
18
Sözleşme Sorgulama
14
14
Sistemden Çıkış Talebi
13
13
Tahliye Talebi
7
7

Tüketici Başvurusu Konusu
Tüketici Başvurusu Sayısı
Çözümlenen Başvuru Sayısı
Teminat Sorgulama
33
33
Sözleşme Sorgulama
26
26
Sistemden Çıkış Talebi
22
22
Müşteri Güncelleme
21
21
Tüketim İtiraz
17
17