E L E K T R A E N E R J I

Yükleniyor

Aydınlatma Metinleri

Elektra Enerji Toptan Satış ve İthalat İhracat Anonim Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekteyiz. Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metinler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

KVKK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri:

Ünvanı                                   :          ELEKTRA ENERJİ TOPTAN SATIŞ ve İTH. İHR. A.Ş.

Ticaret Sicil No – İl               :          766774 – İstanbul

Mersis No                              :          0331051071900011

Adresi                                    :          Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202 Sarıyer / İSTANBUL

 

Elektra Enerji Toptan Satış ve İthalat İhracat Anonim Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimizin bayileri ve müşteri hizmetleri çalışanları aracılığıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimlik Verileri

Kimlik fotokopisi veya ehliyet fotokopisi

Kimlik verinizde yer alıp almaması durumuna bağlı olarak: Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, vergi numarası, yeni kimlikler için kimlik id numarası, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, medeni durum, imza

Finans Verileri

Banka  hesap/IBAN  bilgisi,  fatura  verileri  ve  bilgileri,  fatura  tutarı  ve son ödeme bilgisi, sayaç bilgileri, tahsilat bilgisi, varsa talimatlı banka bilgisi, sözleşme bilgileri, güvence bedeli borcu/alacağı

İletişim Verileri

Telefon numarası, açık adres bilgisi ( ev ve iş adresi ), e-posta adresi

Pazarlama Verileri

Yararlanılan kampanyalar, kampanya verileri, promosyon ürünler, yeni ürünler, indirimli fiyat bilgisi

Hukuki Veriler

Dava dilekçeleri, dava ve/veya icra takibi başlangıç tarihi, dosya numarası (esas-karar no. vb.), takip değeri, ihtarname/ihbarname, adli mercilerden gelen evraklar, müzekkere cevabı, tebligat, adli/idari yargı ilk derece ve üst derece mahkemesi kararları, sözleşmeler, imza sirküleri/beyannameleri, aydınlatma ve varsa açık rıza metinleri, sözleşme ve bilgilendirme formları, fatura, vekâletname

İşitsel Veriler

Arama yapıldığında çağrı merkezi aracılığıyla ses kayıtları

Sözleşme Verileri

Abone numarası, sözleşme fiyat ve süre verileri, adres verileri, vergi ve TC no verileri,

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

Kamera kayıtları, fiziki erişim/giriş çıkış kayıtları

İşlem Güvenliği Verileri

Web site ziyaretinde IP adresi, konum bilgisi, çerezler, log kayıtları, dijital iz verisi

Bazı Sektörel Veriler

Tüketim verisi, tüketim ekstreleri, tüketim noktası, tahliye tarihi, faturalamaya esas endeks/okuma bilgileri, günlük/yıllık tüketim bilgisi, tüketici grubu, tekil kod, EIC kodu ( enerji tanımlama kodu ), sayaç ve ölçüm sistemi bilgileri, faturalamaya esas endeks ve okuma bilgileri, talimatlı banka bilgisi, segmentasyon için gerekli demografik, ekonomik ve davranışsal veriler, EPDK şikâyeti ve her türlü müşteri şikâyeti esnasında sorunun anlaşılması için müşteri tarafından paylaşılabilecek kişisel veriler, abone grubu ( mesken- ticarethane, sanayi ), tarife ( ulusal tarife-serbest tüketici ), müşteri tipi,bölge, tedarik başlangıç tarihi, tedarik bitiş tarihi, şikâyet bilgileri

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimiz tarafından analiz edilerek size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, tüketilen enerji verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Sektörel olarak, müşterilerimizin hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla ve özellikle;

Elektrik tedarik ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çeşitli kanallardan (çağrı merkezi, Online, Direkt Satış, Kanal Satış, vb.) müşteriye elektrik tedarik hizmeti verilebilmesi, portföyümüze yeni müşterilerin dâhil edilebilmesi veya taahhüdü biten müşterinin taahhüdünün yenilenebilmesi, ziyaret gerçekleştirebilmesi, fiyat tekliflerinin hazırlanması,

Operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi, sözleşme bilgilerinin EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) kaydı öncesi teyit edilebilmesi, Elektrik Piyasası mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, fatura oluşturabilmek için mevzuat tarafından belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, bayi hak edişlerinin hesaplanması ve ödenmesi, sözleşmenin sona ermesi durumunda fesih ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi, teminat güncelleme takip ve bildirimi ve güvence bedeli iadesinin yapılabilmesi ve varsa Müşterinin yararlanacağı kampanya ile ilgili 3. kişiyle işbirliği yapılması halinde kampanya faydalarının sağlanabilmesi,

Talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla, müşteri talep, öneri, itiraz ve şikâyetlerinin yönetimi, EPDK üzerinden gelen müşteri şikâyetlerinin yönetimi.

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, iletişim kurulabilmesi, hizmetin niteliği gereği yapılması gereken bildirimlerin yapılabilmesi, ödeme bildirimi iletilebilmesi, bu hizmet kapsamında müşteriye sms veya e-posta ile bilgi verilebilmesi,iletişim bilgi güncellemelerinin yapılabilmesi, müşteriden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi,sanayi sicil belgesinin geçerlilik süresinin güncellenebilmesi, bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilebilmesi,hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi,

Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilebilmesi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takip edilebilmesi,

Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla alacak yönetimi, teminat yönetimi ve borç bilgisinin araştırılması,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla fazla tahsilatın geri ödenmesi B-trans ve GİB fatura, edefter ve diğer aktarımları, vergi no kontrolü ve ödemelerinin yönetimi, mutabakatların yapılması, gelen-giden evrak yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlemlerinin takibi amacıyla davalı/davacı davaların takip edilmesi ve sonuçlandırılması, hukuki görüş taleplerinin yanıtlanması, icra takip süreçlerinin yürütülmesi, kişisel veri yönetim sürecinde aydınlatma ve açık rıza onaylarının alınabilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, mahkemelerden gelen yazılara yanıt verilmesi,

EPDK düzenli raporlamaları ve epdk yönetmeliklerinde asgari şartları sağlamak amacıyla talep edilmesi durumunda da verileriniz işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu metinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi ile 8/2 maddelerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” gibi kanun maddeleri kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

 1. Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, PTT, bankalar, tahsilat hizmeti alınan firmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, EPİAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ’a, ayrıca tahliye talepleri, tüketim itirazları, okunmayan endekslerin sorulması,sayaç kontrollerinin yapılması,reaktif tüketimlerinin kontrol edilmesi vb gibi durumlar için müşterimizin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine, güvence bedelleri varsa onların iadeleri ve benzeri mevzuatsal durumlar için görevli tedarik şirketlerine, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır.
 2. Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise;

            Müşterilerimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve Şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dâhilinde “TC kimlik numarası, ad soyad ve iletişim” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız çağrı merkezi, anket ve araştırma şirketleri, SMS ve mailing hizmeti veren şirketler, GSM şirketleri, müşteri memnuniyet araştırma şirketleri, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle; kampanya partneri olan ve müşteriye fayda sağlamaya yönelik sözleşme ilişkisi kurulmuş/kurulacak olan üçüncü kişilerle aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.

            Danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, enerji mevzuatı kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi, Şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, arşiv şirketleri, kargo gönderim şirketleri, sms/mail gönderim şirketleri, fatura hizmeti veren firmalar, aramaların yapılabilmesi ve karşılanabilmesi için çağrı merkezi şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.

            Fiziki veya dijital arşiv hizmeti alınan, teknik ve idari altyapı ve elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet alınan, çağrı merkezi hizmeti alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir.

            Verileriniz iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz sözleşme aşamasında sözleşme ve eklerinde gerekli olan verileriniz ve başvuru formlarınızdaki verilerinizden ve elektronik postalarınızdan  toplanmaktadır. Çağrı merkezi ile olan telefon görüşmelerinizde de  verileriniz işlenebilmektedir. Kayıt şikayet ve öneri talep formlarında yer alan verilerinizde kayıt altındadır. Çeşitli kamu kurum ve kuruşlarına yaptığınız talep ve şikayetlerde yer alan verilerde tarafımıza ulaştırıldığında toplanmış olmaktadır. Ayrıca hukuki yükümlülükler yerine getirmek için bize iletilen belge ve tebligatlardan topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” gibi maddeler kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dâhil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanılmaktadır.

            Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

            Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Anonimleştirilmesi

Özel nitelikli verilerinizi toplamamayı ve işlememeyi tercih etmekteyiz. Zorunlu olarak kimlik belgesi gibi belgeleriniz üzerinde yer aldığından, bu özel nitelikli verileriniz  anonim hale getirilmektedir. Anonim hale getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Kimlik belgelerinizde yer alan özel nitelikli verilerinizi anonim hale getiriyoruz.

            Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi:

Kişisel verilerinizin saklama süresi kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin ifasından veya bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek  verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ıslak imzalı olarak Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202-203 Sarıyer / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir, ilgili kişi tarafından Elektra Enerji A.Ş’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@elektraenerji.com adresine veya noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu elektraenerji@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KVKK MÜŞTERİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri:

Ünvanı                                   :          ELEKTRA ENERJİ TOPTAN SATIŞ ve İTH. İHR. A.Ş.

Ticaret Sicil No – İl               :          766774 – İstanbul

Mersis No                              :          0331051071900011

Adresi                                    :          Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202 Sarıyer / İSTANBUL

Elektra Enerji Toptan Satış ve İthalat İhracat Anonim Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimizin bayileri ve müşteri hizmetleri çalışanları aracılığıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Fatura Verileri

Faturanızda yer alan adres, vergi no,  fatura  tutarı  ve son ödeme bilgisi, sayaç bilgileri, tahsilat bilgisi, varsa talimatlı banka bilgisi, sözleşme bilgileri

Pazarlama Verisi

Yararlanılan kampanyalar, kampanya verileri, promosyon ürünler, yeni ürünler, indirimli teklif edilen fiyat bilgisi

İletişim Verileri

Telefon numarası, açık adres bilgisi ( ev ve iş adresi ), e-posta adresi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Kamera kayıtları, fiziki erişim/giriş çıkış kayıtları

İşlem Güvenliği Verileri

Web site ziyaretinde IP adresi, konum bilgisi, çerezler, log kayıtları, dijital iz verisi

 İşitsel Veriler

Arama yapıldığında çağrı merkezi aracılığıyla ses kayıtları

Bazı Sektörel Veriler

Tüketim verisi, tüketim ekstreleri, tüketim noktası, tahliye tarihi, faturalamaya esas endeks/okuma bilgileri, günlük/yıllık tüketim bilgisi, tüketici grubu, tekil kod, EIC kodu ( enerji tanımlama kodu ), sayaç ve ölçüm sistemi bilgileri, faturalamaya esas endeks ve okuma bilgileri, talimatlı banka bilgisi, segmentasyon için gerekli demografik, ekonomik ve davranışsal veriler, abone grubu ( mesken- ticarethane, sanayi ), tarife ( ulusal tarife-serbest tüketici ), müşteri tipi, dağıtım şirketi

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimiz tarafından analiz edilerek size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, tüketilen enerji verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Sektörel olarak, müşterilerimizin hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla ve özellikle;

Elektrik tedarik ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çeşitli kanallardan (çağrı merkezi, Online, Direkt Satış, Kanal Satış, vb.) müşteriye elektrik tedarik hizmeti verilebilmesi, portföyümüze yeni müşterilerin dâhil edilebilmesi veya taahhüdü biten müşterinin taahhüdünün yenilenebilmesi, ziyaret gerçekleştirebilmesi, fiyat tekliflerinin hazırlanması,

Operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sözleşme bilgilerinin EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) kaydı öncesi teyit edilebilmesi, Elektrik Piyasası mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, müşterinin yararlanacağı kampanya ile ilgili 3. kişiyle işbirliği yapılması halinde kampanya faydalarının sağlanabilmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, iletişim kurulabilmesi, hizmetin niteliği gereği yapılması gereken bildirimlerin yapılabilmesi, bu hizmet kapsamında müşteriye sms veya e-posta ile bilgi verilebilmesi,iletişim bilgi güncellemelerinin yapılabilmesi,

Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilebilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takip edilebilmesi,

EPDK düzenli raporlamaları ve epdk yönetmeliklerinde asgari şartları sağlamak amacıyla talep edilmesi durumunda da verileriniz işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu metinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

 1. Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, PTT, bankalar, tahsilat hizmeti alınan firmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, EPİAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ’a, ayrıca tahliye talepleri, tüketim itirazları, okunmayan endekslerin sorulması,sayaç kontrollerinin yapılması,reaktif tüketimlerinin kontrol edilmesi vb gibi durumlar için müşterimizin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine, güvence bedelleri varsa onların iadeleri ve benzeri mevzuatsal durumlar için görevli tedarik şirketlerine, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır..
 2. Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise;

            Müşterilerimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve Şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dâhilinde “TC kimlik numarası, ad soyad ve iletişim” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız çağrı merkezi, anket ve araştırma şirketleri, SMS ve mailing hizmeti veren şirketler, GSM şirketleri, müşteri memnuniyet araştırma şirketleri, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle; kampanya partneri olan ve müşteriye fayda sağlamaya yönelik sözleşme ilişkisi kurulmuş/kurulacak olan üçüncü kişilerle aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.

            Danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, enerji mevzuatı kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi, Şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, arşiv şirketleri, kargo gönderim şirketleri, sms/mail gönderim şirketleri, fatura hizmeti veren firmalar, aramaların yapılabilmesi ve karşılanabilmesi için çağrı merkezi şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.

            Fiziki veya dijital arşiv hizmeti alınan, teknik ve idari altyapı ve elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet alınan, çağrı merkezi hizmeti alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir.

            Verileriniz iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz teklif aşamasında teklif ve eklerinde gerekli olan verileriniz ve başvuru formlarınızdaki verilerinizden, fatura örneklerinizden ve elektronik postalarınızdan  toplanmaktadır. Çağrı merkezi ile olan telefon görüşmelerinizde de  verileriniz işlenebilmektedir. Kayıt şikayet ve öneri talep formlarında yer alan verilerinizde kayıt altındadır. Çeşitli kamu kurum ve kuruşlarına yaptığınız talep ve şikayetlerde yer alan verilerde tarafımıza ulaştırıldığında toplanmış olmaktadır. Ayrıca hukuki yükümlülükler yerine getirmek için bize iletilen belge ve tebligatlardan topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” gibi maddeleri kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dâhil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanılmaktadır.

                        Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi:

Kişisel verilerinizin saklama süresi kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin ifasından veya bitiminden itibaren en fazla 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek  verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ıslak imzalı olarak Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202-203 Sarıyer / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir, ilgili kişi tarafından Elektra Enerji A.Ş’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@elektraenerji.com adresine veya noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu elektraenerji@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KVKK BAYİ VE BAYİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri:

Ünvanı                                   :          ELEKTRA ENERJİ TOPTAN SATIŞ ve İTH. İHR. A.Ş.

Ticaret Sicil No – İl               :          766774 – İstanbul

Mersis No                              :          0331051071900011

Adresi                                    :          Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202 Sarıyer / İSTANBUL

 

Elektra Enerji Toptan Satış ve İthalat İhracat Anonim Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimizin bayileri ve müşteri hizmetleri çalışanları aracılığıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimlik Verileri

Kimlik fotokopisi veya ehliyet fotokopisi

Kimlik verinizde yer alıp almaması durumuna bağlı olarak: Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, vergi numarası, yeni kimlikler için kimlik id numarası, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, medeni durum, imza

Finans Verileri

Faturanızda yer alan adres, vergi no,  fatura  tutarı  ve son ödeme bilgisi, banka hesap bilgileri

İletişim Verileri

Telefon numarası, açık adres bilgisi ( ev ve iş adresi ), e-posta adresi

Hukuki Veriler

Dava dilekçeleri, dava ve/veya icra takibi başlangıç tarihi, dosya numarası (esas-karar no. vb.), takip değeri, ihtarname/ihbarname, adli mercilerden gelen evraklar, müzekkere cevabı, tebligat, adli/idari yargı ilk derece ve üst derece mahkemesi kararları, sözleşmeler, imza sirküleri/beyannameleri, aydınlatma ve açık rıza metinleri, sözleşme ve bilgilendirme formları, fatura, vekâletname

İşitsel Veriler

Arama yapıldığında çağrı merkezi aracılığıyla ses kayıtları,

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

Kamera kayıtları, fiziki erişim/giriş çıkış kayıtları

İşlem Güvenliği Verileri

Web site ziyaretinde IP adresi, konum bilgisi, çerezler, log kayıtları, dijital iz verisi, kurumsal mail yazışmaları

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Teklif gönderilmesi ve sözleşme oluşturulması, aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, iletişim kurulması, sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının yürütülmesi, finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,eğitimlerin organize edilmesi ve eğitim istatistiklerinin tutulabilmesi, tanıtım ve ürün bilgilendirmesi yapılması,teknik bilgilendirme yapılması,satış sonrası destek verilmesi, toplantı organizasyonlarının yapılması, bayi değerlendirmelerinin yapılması,bayi primlerinin ödenebilmesi, tarafımıza iletilen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu metinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

Arşiv ve depolama ile bilgi işlem hizmetlerinin temini amaçlarıyla dağıtım, gönderi, lojistik firmalarına, bilgi işlem ve veri tabanı hizmet sunucuları ve tedarikçilerine, gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle, yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle, bayi toplantılarına katılımınıza destek olmak adına otel, uçak ve vize işlemlerini yürttüğümüz zamanlarda bu işlemleri gerçekleştirecek firmalara, danışmanlık aldığımız hukuk bürolarına, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmemiz için mahkemelere, acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Elektra Enerji A.Ş, Personellerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

 • Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte ve veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, kilitli bir odada, kilitli dolaplarda saklanmaktadır.
 • Kişisel verileriniz yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile, adayların Elektra Enerji A.Ş’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıklarılan dokümanlar ile, çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Elektra Enerji A.Ş adına işletilen hesaplar kanalı ile, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile, referans kişiler aracılığı ile, aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Elektra Enerji A.Ş tarafından yapılan araştırmalar ile, toplanmaktadır.

Bu bilgiler, Elektra Enerji A.Ş’nin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, ofis faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

            Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Anonimleştirilmesi

Özel nitelikli verilerinizi toplamamayı ve işlememeyi tercih etmekteyiz. Zorunlu olarak kimlik belgesi sağlık raporu, adli sicil kaydı gibi belgeleriniz üzerinde yer aldığından, bu özel nitelikli verileriniz  anonim hale getirilmektedir. Anonim hale getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Kimlik belgelerinizde yer alan özel nitelikli verilerinizden kanunlarda anonimleştirilmesinin aykırılık teşkil etmeyecek olanları anonim hale getiriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi:

Kişisel verilerinizin saklama süresi kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin ifasından veya bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek  verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ıslak imzalı olarak Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202-203 Sarıyer / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir, ilgili kişi tarafından Elektra Enerji A.Ş’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@elektraenerji.com adresine veya noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu elektraenerji@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KVKK ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri:

Ünvanı                                   :          ELEKTRA ENERJİ TOPTAN SATIŞ ve İTH. İHR. A.Ş.

Ticaret Sicil No – İl               :          766774 – İstanbul

Mersis No                              :          0331051071900011

Adresi                                    :          Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202 Sarıyer / İSTANBUL

 

Elektra Enerji Toptan Satış ve İthalat İhracat Anonim Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimizin bayileri ve müşteri hizmetleri çalışanları aracılığıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimlik Verileri

Kimlik fotokopisi veya ehliyet fotokopisi

Kimlik verinizde yer alıp almaması durumuna bağlı olarak: Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, vergi numarası, yeni kimlikler için kimlik id numarası, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, medeni durum, imza

Finans Verileri

Gelir bilgileri, AGİ kapsamındaki bilgiler, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, maaş haczi vb. mali kesintiler ile ilgili kayıtlar, banka hesap bilgiler

İletişim Verileri

Telefon numarası, açık adres bilgisi ( ev ve iş adresi ), e-posta adresi

Mesleki Deneyimle İlgili Veriler

Gidilen kurs bilgileri, mesleki yeterlilik belgeleri ( EKAT belgesi, manevra yapabilir belgesi, ustalık belgesi, SRC belgesi vb. ), diploma ve sertifikalar, transcript bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi

Hukuki Veriler

Dava dilekçeleri, dava ve/veya icra takibi başlangıç tarihi, dosya numarası (esas-karar no. vb.), takip değeri, ihtarname/ihbarname, adli mercilerden gelen evraklar, müzekkere cevabı, tebligat, adli/idari yargı ilk derece ve üst derece mahkemesi kararları, sözleşmeler, imza sirküleri/beyannameleri, aydınlatma ve açık rıza metinleri, sözleşme ve bilgilendirme formları, fatura, vekâletname

İşitsel Veriler

Arama yapıldığında çağrı merkezi aracılığıyla ses kayıtları,

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

Kamera kayıtları, fiziki erişim/giriş çıkış kayıtları

İşlem Güvenliği Verileri

Web site ziyaretinde IP adresi, konum bilgisi, çerezler, log kayıtları, dijital iz verisi, kurumsal mail yazışmaları

Trafik verileri ( bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb. ), elektronik erişim/aktivite kayıtları, cihaz MAC adresi, dahili IP adresi, harici IP adresi, hedef IP/alan adı kayıtları

Aile Bireylerine Ait Bilgiler

Aile bireylerinin adı soyadı, eğitim durumu, gelir durumu, T.C. kimlik numaraları, çocukların doğum tarihi, çocuk sayısı

Özlük Bilgileriyle İlgili Veriler

Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, pozisyon / ünvan Bilgileri, mesai kayıtları, çalışma geçmişi ve detayları,  SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, izin bilgileri ( idari ve yıllık İzin ), askerlik durumu belgeleri, fotoğraf, sicil numarası, SGK sicil numarası, kişisel koruyucu donanım zimmet bilgileri , ek imkanlar kapsamında alınan ek bilgiler, prim bilgileri, referans bilgileri

Lokasyon ve Seyahat Bilgisi Verileri

Bulunduğu yerin konum bilgileri, seyahat süresi ( gidiş dönüş tarihi ), seyahat sebebi, seyahatin geçirileceği adres

Sağlık Bilgisi Verileri

İşe giriş ve periyodik muayene raporu, kan grubu, özel sağlık sigortası kapsamındaki bilgiler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler

Adli sicil kaydı

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ücret politikasının yürütülmesi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibini gerçekleştirmek.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu metinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle, ofisin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle, çalışanlar için özel sağlık sigortası yaptırılması amacıyla sigorta şirketleriyle, yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle, acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, çalışanların görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla işyeri hekimiyle, çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile, yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Elektra Enerji A.Ş, Personellerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

 • Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte ve veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, kilitli bir odada, kilitli dolaplarda saklanmaktadır.
 • Personelin kişisel verileri, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile, adayların Elektra Enerji A.Ş’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile, çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Elektra Enerji A.Ş adına işletilen hesaplar kanalı ile, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile, referans kişiler aracılığı ile, aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Elektra Enerji A.Ş tarafından yapılan araştırmalar ile, toplanmaktadır.

Bu bilgiler, Elektra Enerji A.Ş’nin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, ofis faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

            Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

            Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Anonimleştirilmesi

Özel nitelikli verilerinizi toplamamayı ve işlememeyi tercih etmekteyiz. Zorunlu olarak kimlik belgesi sağlık raporu, adli sicil kaydı gibi belgeleriniz üzerinde yer aldığından, bu özel nitelikli verileriniz  anonim hale getirilmektedir. Anonim hale getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Kimlik belgelerinizde yer alan özel nitelikli verilerinizden kanunlarda anonimleştirilmesinin aykırılık teşkil etmeyecek olanları anonim hale getiriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi:

Kişisel verilerinizin saklama süresi kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin ifasından veya bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek  verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ıslak imzalı olarak Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202-203 Sarıyer / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir, ilgili kişi tarafından Elektra Enerji A.Ş’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@elektraenerji.com adresine veya noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu elektraenerji@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KVKK ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri:

Ünvanı                                   :          ELEKTRA ENERJİ TOPTAN SATIŞ ve İTH. İHR. A.Ş.

Ticaret Sicil No – İl               :          766774 – İstanbul

Mersis No                              :          0331051071900011

Adresi                                    :          Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202 Sarıyer / İSTANBUL

 

Elektra Enerji Toptan Satış ve İthalat İhracat Anonim Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle şirketi ziyaret ettiğiniz sırada sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimlik Verileri

Ad, soyad

İletişim Verileri

Gerekmesi durumunda telefon numarası, e-posta adresi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

Kamera kayıtları, fiziki erişim/giriş çıkış kayıtları

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlar

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek, Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden işlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, irtibat kurulması, misafirlerin karşılanması ve Şirketimiz ofisinin güvenliğinin tesisi amacıyla işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu metinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” kapsamında kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Elektra Enerji A.Ş, kişisel verileri KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Şirketimiz içinde internet erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, sözlü olarak veya yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi:

 

Kişisel verilerinizin saklama süresi kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak kişisel verileriniz edinildikten sonra 3 ay süre ile saklanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ıslak imzalı olarak Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5  Kat:23 Daire:202-203 Sarıyer / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir, ilgili kişi tarafından Elektra Enerji A.Ş’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@elektraenerji.com adresine veya noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu elektraenerji@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KVKK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri:

Ünvanı                                   :          ELEKTRA ENERJİ TOPTAN SATIŞ ve İTH. İHR. A.Ş.

Ticaret Sicil No – İl               :          766774 – İstanbul

Mersis No                              :          0331051071900011

Adresi                                    :          Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5 Kat:23 Daire:202 Sarıyer / İSTANBUL

 

Elektra Enerji Toptan Satış ve İthalat İhracat Anonim Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimizin bayileri ve müşteri hizmetleri çalışanları aracılığıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimlik Verileri

Kimlik fotokopisi veya ehliyet fotokopisi

Kimlik verinizde yer alıp almaması durumuna bağlı olarak: Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, vergi numarası, yeni kimlikler için kimlik id numarası, Türk vatandaşı olmayan kişiler için pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası, medeni durum

Finans Verileri

Gelir bilgileri, AGİ kapsamındaki bilgiler, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, maaş haczi vb. mali kesintiler ile ilgili kayıtlar, banka hesap bilgileri

Mesleki Deneyimle İlgili Veriler

Gidilen kurs bilgileri, mesleki yeterlilik belgeleri (EKAT belgesi, manevra yapabilir belgesi, ustalık belgesi, SRC belgesi vb.), diploma ve sertifikalar, transcript bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi

İletişim Verileri

Telefon numarası, açık adres bilgisi ( ev ve iş adresi ), e-posta adresi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

Kamera kayıtları, fiziki erişim/giriş çıkış kayıtları

Özlük Bilgileri

Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, pozisyon / ünvan bilgileri, mesai kayıtları, çalışma geçmişi ve detayları, askerlik durumu belgeleri, fotoğraf, sicil numarası , SGK sicil numarası, referans bilgileri

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu metinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılabilecektir.
 • Elektra Enerji ve bağlı olduğu iktisadi işletmelerin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi doğrultusunda, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile iş ortaklarıyla paylaşılabilir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Elektra Enerji A.Ş, Personellerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

 • Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte ve veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, kilitli bir odada, kilitli dolaplarda saklanmaktadır.
 • Personel adayının kişisel verileri, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile, adayların Elektra Enerji A.Ş’ne elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile, çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Elektra Enerji A.Ş adına işletilen hesaplar kanalı ile, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile, referans kişiler aracılığı ile, aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Elektra Enerji A.Ş tarafından yapılan araştırmalar ile, toplanmaktadır.

Bu bilgiler, Elektra Enerji A.Ş’nin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, ofis faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

            Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

            Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Anonimleştirilmesi

Özel nitelikli verilerinizi toplamamayı ve işlememeyi tercih etmekteyiz. Zorunlu olarak kimlik belgesi gibi belgeleriniz üzerinde yer aldığından, bu özel nitelikli verileriniz  anonim hale getirilmektedir. Anonim hale getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Kimlik belgelerinizde yer alan özel nitelikli verileriniz varsa onları anonim hale getiriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi:

Kişisel verilerinizin saklama süresi kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak kişisel verileriniz edinildikten sonra 3 ay süre ile saklanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ıslak imzalı olarak Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower. No:5  Kat:23 Daire:202-203 Sarıyer / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir, ilgili kişi tarafından Elektra Enerji A.Ş’ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@elektraenerji.com adresine veya noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya formu elektraenerji@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.