Elektrik & Enerji Saha Satış Temsilcisi

Elektrik Enerjisi bayiliği alarak Saha’da aktif olarak satış yapabilir kendi işinizi büyütebilirsiniz. Elektra Enerji bayilik hakkında daha fazla bilgi için bizi ulaşınız. elektraenerji.com.tr/bayilik

Serbest Tüketici
Temel amacı, serbest piyasa yapısının oluşturulması yoluyla rekabetin geliştirilmesi olan, bu bakış açısıyla kanun ve bazı düzenlemeler bazı tüketicilere tedarikçilerini seçme hakkı tanımaktadır. Dolayısıyla serbest rekabetin önünü açan bu tür tüketiciler yasal çerçevede serbest tüketici olarak tanımlanmaktadır.

Serbest Tüketici 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen limitin üzerinde tüketime sahip olmak.

İletim sistemine doğrudan bağlı olduğu için kendi tedarikçisini seçme hakkı olanlar

Organize sanayi bölgesi

Bir tüketicinin serbest tüketici olabilmesi için yukarıda belirtilen bu üç grup içinde yer alması gerekmektedir. Bu üç grupta yer almayanlar (serbest olmayan tüketiciler), elektrik enerjisi veya kapasitelerini ancak kendi bölgesindeki görevli tedarik şirketinden temin edebilirler.

Tek bir tedarikçiye bağlı olmaksızın elektrik enerjisini temin edeceği tedarikçiyi (her tedarikçinin sağlayacağı hizmet ve fiyat avantajlarına göre) serbestçe seçme hakkına sahip olan serbest tüketiciler büyük avantaj sağlar.

Serbest Tüketici Özellikleri 

Enerji piyasası düzenleme kurulunca belirlenmiş olan limitin üzerinde tüketimi olan gerçek veya tüzel kişi sayı ve miktar açısından en önemli gruptur. Bir tüketicinin bu grupta yer alabilmesi için, tüketicinin kurul tarafından belirlenen limitin üzerinde elektrik enerjisi tüketmesi gerekmektedir.

Sanayi Bölgeleri Kanununa göre, tüzel kişiliği de bulunan organize sanayi bölgeleri, sanayinin örgütlenmesi amacıyla kurulur. Bu bölgelere sağlanan en büyük avantajlardan biri de kendi elektrik enerjisi tedarikçisini seçme hakkıdır. Organize sanayi bölgesi, katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarının tüketim miktarına bakılmaksızın karşılanması amacıyla serbest tüketici olarak kabul edilmektedir.

İletim sistemine doğrudan bağlı kişiler kanun uyarınca, elektrik enerjisi iletim faaliyetleri Türkiye (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) TEİAŞ tarafından yürütülmektedir. TEİAŞ bir kamu kuruluşudur ve iletim faaliyetlerini yürütmeye münhasıran yetkilidir. TEİAŞ’ın iletim sistemine doğrudan bağlı olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketim miktarlarına bakılmaksızın tedarikçilerini serbestçe belirleyebilirler.

Sonuç olarak, sadece kanunda belirtilen şartlara sahip olan tüketiciler, kendi seçtikleri tedarikçi ile yapacakları karşılıklı anlaşmalar yoluyla fiyat avansı yaratarak daha ucuza elektrik temin edebilecek ve tedarikçinin performansını dönem sonunda değerlendirebileceklerdir. Buna göre tüketicinin kendisi için en uygun sözleşmeyi ya da uygun tedarikçiyi belirlemesi de mümkün olacaktır.